Taxi

Naargelang van uw handicap kunt u al dan niet gebruik maken van de gewone taxis. Bent u een rolstoelgebruiker, verwittig dan de chauffeur op voorhand opdat hij het nodige kan doen om u te helpen instappen en uitstappen en ervoor te zorgen dat de koffer voldoende ruimte heeft voor uw rolstoel.

Indien dit niet mogelijk zou zijn, kunt u steeds een beroep doen op de hieronder vermelde maatschappijen die een aangepaste service bieden. Deze taxis rijden ook ’s avonds, tijdens het weekend en feestdagen. Indien dit niet het geval is, staat dit duidelijk vermeld.

Indien u een taxi bij deze maatschappijen wenst te reserveren, is het aangeraden 24 u en zelfs 48 u op voorhand te reserveren. Tussen 2002 en 2009 heeft het bedrijf Taxis Verts 99 voertuigen in gebruik genomen die speciaal aangepast zijn voor rolstoelen. De theoretische wachttijd bedraagt een kwartier na de telefonische oproep, maar tijdens de piekuren, is het aangeraden om een uur te voorzien.

Taxis Verts PRM
– Tel. 02 349 49 49
Taxis Verts heeft aangepaste voertuigen voor mindervaliden, uitgerust met een toegangsplatform en elektrische lift om het vervoer van mensen in een rolstoel te vergemakkelijken. Deze dienst is 24u/24 en 7 dagen/7 beschikbaar in Brussel en omstreken. Voor dit type voertuig wordt hetzelfde tarief gehanteerd als voor alle Brusselse taxi’s.
De wachttijd van een onmiddellijke bestelling is gewoonlijk 15 tot 30 minuten buiten de spitsuren. Tijdens de piekuren rekent u best nog 30 minuten extra. Het is ook mogelijk om een wagen te reserveren voor later.

– U kunt een PBM taxi bestellen op het nummer +32(0)2 349 49 49 of via de app voor mobiele telefoon eCab door « PBM » te selecteren bij de wagenopties (in serviceniveau eCab+). De app is gratis te downloaden via: http://www.taxisverts.be/nl/taxi-brussel-app-iphone-smartphone-android-ecab/

– Meer info: http://www.taxisverts.be/

Brussel home services
– Tel.: 02 527.16.72
Rijdt in Brussel en naar andere grote steden van het land. De reservatie kan op de dag zelf gebeuren. Forfaitaire prijzen. Speciale vaste prijs tussen de luchthaven en Brussel.

Dienst Aangepast Vervoer (DAV)
– Tel. 02/270.94.36 (van 9 tot 13 uur)
– Rijdt in het noorden van Brussel; één tot twee weken op voorhand reserveren; tarief per km te rekenen vanaf Grimbergen

Taxi Hendriks
– Tel.: 02 752.98.00 (van 6 tot 19 uur)
– Fax : 02 752.98.01
– Email: info.melsbroek@hendriks.be
– Web site: www.hendriks.be
– Rijdt in het hele land; 24 u vooraf reserveren; vervoer buiten spitsuur : reservatie zelfde dag mogelijk; forfaitaire prijs; speciale vaste prijs tussen de luchthaven en Brussel; erkend dienstencheque bedrijf; begeleid vervoer van kamer tot kamer (bijhuizen te Gent, Antwerpen, Charleroi, Limburg)

Sociaal Vervoer Brussel
– Tel. : 02 544 12 44 (van 9 tot 12 u.)
– Rijdt in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, 7 dagen op 7; 2 dagen op voorhand reserveren; gunstig tarief per afgelegde km

Unitax
– Tel. : 02 720.02.02 (van 9 tot 19 uur)
– Rijdt in Brussel en omgeving; reservering mogelijk op de dag zelf; tarief per afgelegde km vanaf Zaventem.

ContrePied vzw
Vervoer en begeleiding van minder mobiele personen
ContrePied is een vzw die actief is op het vlak van vervoer en bijstand aan personen voor wie verplaatsingen, boodschappen of andere dagelijkse handelingen een hindernis vormen.
De zetel is gevestigd te Brussel en wij regelen vervoer (bij voorkeur van of naar Brussel) over heel België ook in het weekend en ’s avonds.

Welke verplaatsingen ?
– medische raadplegingen of hospitalisatie en indien nodig zorgen wij voor de administratieve formaliteiten
– shopping, uitstappen
– een dagverblijf, enz.

Ons team bestaat uit getraind en ervaren personeel. Naargelang van het type handicap werken wij hetzij met een auto of met een minibus met lift en verankeringssystemen voor de rolstoelen.
Als vzw doen wij er alles aan om onze klanten de meest voordelige tarieven te bieden. Met het oog hierop aanvaarden we dienstencheques waardoor de verplaatsingskosten kunnen gereduceerd worden.

Contact :
– 02.763.19.04
– 02 474.54.65.36
– WWW.CONTREPIED.BE
– info@contrepied.be

Transport & Vie, vzw
Doel van onze vereniging is het vervoer en begeleiding van personen met beperkte mobiliteit. Onze doelgroep bestaat hoofdzakelijk uit personen met een handicap en bejaarden. Onze acties zijn : terbeschikkingstelling van een minibus die is aangepast aan de personen met beperkte mobiliteit, begeleiding bij administratieve formaliteiten, individuele begeleiding privé of medisch, uitvoering van huishoudelijke taken, organisatie van culturele activiteiten of uitstappen, begeleiding bij herinschakeling in het beroepsleven.

Goede dienstverlening en voldoening van de begunstigde, persoonlijke ontplooiing, levenskwaliteit, respect, doelgerichtheid zijn de waarden van de vzw.
– 02 2 612.72.93
– Transportetvie@hotmail.com

Association Espoir vzw, voor personen met een handicap.
– Ossegemstraat 128
– 1180 Bruxelles
– 02 428 24 01
– site web : www.associationespoir.be

Doel van deze vereniging is het dagelijks leven van de personen met een handicap zoveel mogelijk verlichten. Hiervoor hebben we een reeks gediversifieerde diensten : de terbeschikkingstelling van een minibus voor de begeleiding bij administratieve stappen, individuele begeleiding voor privé of medische doeleinden, huishoudtaken, organisatie van culturele activiteiten of uitstappen, begeleiding bij beroepsinschakeling.

M.B.T. Taxibedrijf gelegen in Brussel,
wij hebben reeds een aantal jaren aangepaste voertuigen voor personen met beperkte mobiliteit. Onze motto is : « de taxi voor allen »
De toegepaste tarieven zijn dezelfde als deze die gehanteerd worden voor de Brusselse taxis.
– website : www.mbt.be

Taxidiensten allerhande
voornamelijk in Brussel en heel België, 7d/7 – 24u/24 – 365d/jaar
Gepersonaliseerde ontvangst – VIP
Luchthavens – havens – stations – Thalys – Eurostar – Hotels – Brussels Hoofdstedelijk Gewest – alle opdrachten nationaal en internationaal
Grote voertuigen 4 personen + grote bagages (1 m3) en/of speciaal ingerichte voertuigen voor de PBM
(4 personen + 1 PBM – en een rolstoel )
Gratis bestek – Forfaits / Vaste prijzen voor alle bestemmingen op uitdrukkelijke aanvraag.

GSM : +32 (0) 487 982 982
– E-mail: scbi@live.be
– http://socobeltax.travelblog.be/

Proximité Santé
Doel van deze vereniging is het vervoer en de begeleiding van mensen met beperkte mobiliteit. Deze dienstverlening is prioritair bedoeld voor personen met een handicap en ook voor oudere mensen, die naar het ziekenhuis moeten of bij de dokter. Onze acties zijn : de terbeschikkingstelling van twee aan PBM aangepaste busjes voor de begeleiding bij administratieve stappen, individuele begeleiding voor privé of medische doeleinden, huishoudtaken, organisatie van culturele activiteiten of uitstappen, begeleiding bij beroepsinschakeling.

Proximité Santé ageert voor het sociale welzijn van de bevolking.
Prijzen kunt u aanvragen door te bellen naar :
– Tel: 0032 2 644 51 31
– Fax : 0032 2 644 51 33
– E-mail: info@proximitesante.be

SOLUMOB
Ongeacht de reden van uw verplaatsing, of u alleen of vergezeld bent of in groep, wij stellen een auto en een begeleidende chauffeur te uwer beschikking. Onze aangepaste en gemengde voertuigen zijn uitgerust met alle comfort en wij garanderen een optimale veiligheid ten behoeve van de gebruikers. We zorgen in het bijzonder voor een kwalitatieve en volledige begeleiding van onze klanten.

U kan makkelijk uw transport reserveren via :
– Tel: 0032 2 217 44 44 van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 u
– E-mail : info@solumob.be
– Internet : www.solumob.be
Wij raden u aan uw vervoer minstens 24 u op voorhand aan te vragen (liefst eerder).
Voor een vervoersaanvraag voor het weekend, vragen wij u vriendelijk uw reservatie ten laatste op donderdagavond te doen voor 18 u en voor feestdagen, twee avonden ervoor voor 18 u.
Onze reservatiedienst zal dan contact met u opnemen om alle praktische informatie in te winnen en uw vervoer te bevestigen.

AVIRA
Deel of gebruik een rolstoelvriendelijke auto dankzij het AVIRA project !
Een wagen laten aanpassen voor mensen met een mobiliteitsbeperking is complex en duur. Voor heel wat mensen zijn dit redenen om het niet te doen. Zij die hun wagen wel aanpassen moeten een aanzienlijk bedrag investeren. Net om deze redenen lanceerde Autopia vzw “AVIRA”: Autodelen Voor Iedereen met een Rolstoelvriendelijke Auto. Het doel van dit project is om aangepaste wagens meer toegankelijk te maken voor zij die er nood aan hebben; Mensen zonder aangepaste wagen kunnen er toch één gebruiken, en mensen met een aangepaste wagen kunnen een deel van de investeringskost recupereren door de wagen te delen met mensen uit de buurt.
Het AVIRA project ondersteunt verenigingen of individuen bij de opstart en opvolging van een autodeelgroep met aangepaste wagens. De aangepaste wagens kunnen gedeeld worden met de mensen van de voorziening maar evengoed met particulieren uit de buurt.

Tel. 09 242 32 75
Web :  www.autodelen.net/avira
Mail : jeffrey@autodelen.net