Voorstelling van AMT Concept

Het doel van AMT Concept is alle mogelijke acties ontwikkelen ter verbetering van de toegankelijkheid van de openbare ruimtes, van het vervoer en van de gebouwen om alle personen met beperkte mobiliteit in staat te stellen zich zelfstandig en vlot te kunnen verplaatsen.

Het begrip “personen met beperkte mobiliteit”, met andere woorden, de persoon die om verscheidene redenen tijdelijk of permanent geconfronteerd wordt met een beperking van zijn mobiliteit, vormt het meest interessante punt voor ons omdat deze notie rekening houdt met verschillende parameters die verbonden zijn met verschillende types van mogelijke aanwezige deficiënties (visuele, auditieve, onderste ledematen) of bijkomende beperkingen (besturen van een buggy, zwangerschap, ouderen…).
Deze visie van mobiliteit en verplaatsingen is van toepassing op een breder spectrum van de bevolking, het debat wordt ruimer waardoor de handicap van enkelen een meer dynamische notie van handicap in een situatie krijgt. Het is dan mogelijk via een actie gericht op de huidige structuren, de effecten van segregatie en discriminatie ten aanzien van deze mensen, te beperken.

AMT Concept wilt de verschillende actoren van de politieke en economische wereld informeren en interpelleren aangaande de concrete behoeftes van de personen in een situatie van handicap op het vlak van de fysieke omgeving. Met :

  • organisatie van opleidingen voor toegankelijkheidsadviseurs,
  • studie- en adviesbureau,
  • uitgave van technische en pedagogische werken voor beroepslui en constructeurs,
  • documentatie en adviezen voor professionelen en personen in situatie van handicap,
  • uitwisseling van informatie en synergieën tussen de Belgische en buitenlandse verenigingen in het bijzonder in het kader van Europese projecten

DownloadAMT Concept Folder 2022. NL-lowDef

AMT Concept asbl- Miguel GEREZ
A.Renoirstraat 5/4 • 1140 Evere
Tel. +32(0)2 705.03.48 • Gsm +32(0) 477.31.86.07
info@handy.brussels