Hulphonden

De wet van 10 mei 2007 om te strijden tegen discriminatie, beschouwt de hulphond als een onmisbare steun voor de blinden. De wetgever heeft er dus een uitzondering gemaakt voor geleidehonden, ze moeten worden aanvaard in een openbare plaats, met inbegrip van bars en restaurants.

‘Assistentiehonden’ is een verzamelnaam voor alle speciaal getrainde honden om mensen te helpen met een handicap en daarmee de autonomie van deze personen te vergroten.
Er zijn verschillende soorten hulphonden:
• honden (ook wel ‘blindengeleidehond’) voor de blinden en slechtzienden;
• honden getraind om bepaalde klanken te herkennen en voor doven en slechthorenden;
• getrainde honden om mensen te helpen met mobiliteitsproblemen;
• honden voor mensen met epilepsie, diabetes of de ziekte van Alzheimer