De pictogrammen op deze site

De pictogrammen hieronder worden in deze gids gehanteerd :

Toegankelijk Type I :
de gebouwen zijn toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit, de ideale situatie voor een autonoom actief leven .

Toegankelijke parking

Toegankelijk

Toegankelijk voor voetgangers met hulpmiddelen

Voorzieningen voor blinden en slechtzienden

Voorzieningen voor doven en slechthorenden

Toegankelijk voor personen met een verstandelijke beperking

Aangepast toilet

Geluidsversterkende apparatuur

Assistentiehonden

 

Min of meer toegankelijk Type II :
de gebouwen zijn zonder hulp van een derde persoon niet toegankelijk; ze zouden echter wel toegankelijk kunnen zijn mits een aantal eenvoudige en zelfs niet zo dure werken : pas daarna is een autonoom leven mogelijk.

Parking mits assistentie

Toegankelijk mits assistentie

Voetgangers met hulpmiddelen mits assistentie

Blinde personen en slechtzienden met assistentie

Accessible avec aide pour les personnes avec déficience auditive

Toegankelijk met hulp voor personen met een verstandelijke beperking

Toilet mits assistentie

Enregistrer

Enregistrer