Gezondheid

Indien u tijdens uw verblijf gezondheidsproblemen hebt, kunt u de onderstaande telefoonnummers bellen.
Eventueel wordt u doorverbonden met de bevoegde diensten.

  • Oproepen naar de hulpdiensten 100, 105 en 107 zijn gratis.
  • Het telefoonnummer 100 is eveneens verbonden met een fax.

De apotheken zijn doorgaans open van maandag tot vrijdag van 9 tot 18 uur. Op zaterdag zijn de apotheken alleen ’s morgens open. Er is een beurtrol voor de apotheken om een wachtdienst (24 uur op 24, ook op zondag) te verzekeren. Het adres van de apothekers van wacht is normaal aan elke apotheek aangeplakt.

Medische spoeddiensten
– Allerhande spoedgevallen: 100
– Zware brandwonden: 02/268.62.00
– Antigifcentrum: 070/245.245
– Rode Kruis: 105
– Tandartsen van wacht: 02/426.10.26 of 02/428.58.88
– Dokters van wacht: 02/479.18.18 of 02/648.80.00

Psychosociale spoeddienst
– Tele-Onthaal/Tele-Service: 107
– Zelfmoordpreventie: 0800/32.123
– Anonieme Alcoholici: 02/513.23.36
– S.O.S. Solitude, voor mensen die zich eenzaam voelen: 02/548.98.08
– S.O.S. Jongeren: 078/15.44.22