Access-i

Dankzij Access-i kan het toegankelijkheidsniveau van een gebouw, een site of een evenement geëvalueerd worden op grond van de noden van de verschillende doelgroepen met specifieke behoeften. Access-i levert veel meer dan enkel het traditionele teken van de witte rolstoel op een blauwe achtergrond. Access-i vertaalt de inspanningen die de infrastructuurbeheerders leveren op het vlak van toegankelijkheid en informeert de personen over de omstandigheden waarin ze zullen worden verwelkomd teneinde volop te genieten van hun bezoek.

logo Access-iHoe leest men een Access-i ?
Een Access-i omvat 7 vakken die elk een categorie van personen met specifieke noden vertegenwoordigen :
1 – de rolstoelgebruikers ;
2 – de personen die moeizaam stappen ;
3 – de blinden ;
4 – de personen met een visuele beperking ;
5 – de doven ;
6 – de personen met een auditieve beperking ;
7 – de personen met begripsproblemen.

Het toegankelijkheidsniveau van een openbare ruimte open voor het publiek wordt bepaald voor elk van deze categorieën. Er zijn kleuren voor de vakken :
– groen, de plaats is zelfstandig toegankelijk ;
– oranje, de plaats is toegankelijk met hulp ;
– wit, er is een informatieve fiche beschikbaar.

Iedereen die nauwkeurige informatie wenst aangaande de gecertificeerde gebouwen en evenementen kan op de website van Access-i de gedetailleerde fiches raadplegen. Elke fiche bevat informaties over de verschillende functies die voor elke categorie van personen met specifieke noden geanalyseerd werden.

Zie de website van Access-i