Samenwerking met Atrium ( hub.brussels )

dinsdag 12 december 2017

Zichtbaarheid voor de « PBM Friendly » handelszaken

Atrium heeft een team van medewerkers samengesteld dat op basis van precieze en uitvoerige criteria een analyse heeft gemaakt van de toegankelijkheid van de handelszaken: breedte van de ingang, eventuele trappen, binnenruimte, buitenruimte… De verzamelde gegevens van die analyse werden gedeeld op brusselvoorallen.be, in een gids, alsook op het platform shopinbrussels.be, in de vorm van toegankelijkheidslogo’s. Die duidelijk leesbare labels moet aan de PBM de mogelijkheid bieden om in enkele klikken te vernemen welke handelszaken aan hun handicap aangepast zijn.

« De samenwerking met Atrium.Brussels » is ideaal, verklaart Miguel Gerez, directeur van AMT Concept, met de glimlach. « De medewerkers op het terrein kennen de omgeving, en hebben rechtstreeks contact met de handelaars, wat hun sensibilisering aanzienlijk verhoogt. De expertise van AMT Concept op dit vlak, gekoppeld aan die van Atrium.Brussels, is een succesformule voor iedereen! We werken thans aan de harmonisering van onze beide websites, om de communicatie naar de PBM zo direct mogelijk te maken. »

Een diagnose voor het hele Gewest

Het pilootexperiment van Atrium over de Europese Wijk toont dat minder dan de helft van de handelaars vandaag toegankelijk zijn voor PBM. Het Agentschap wil zijn diagnose op termijn uitbreiden naar het hele Gewest om zo een duidelijk beeld te krijgen van de Brusselse context.

Dit initiatief wil niet alleen de handelaars sensibiliseren voor de problemen van Personen met een Beperkte Mobiliteit, maar ook de starters coaches van Atrium.Brussels opleiden voor die realiteit, zodat ze kunnen anticiperen op de sensibilisering van de toekomstige handelaars.

hub.brussels

Hoofdartikel

“Toerisme voor iedereen” is sinds 2005 het doel dat de vzw AMT CONCEPT voor ogen heeft met hun website « Brussel voor Allen ». Deze site biedt de personen met beperkte mobiliteit als het ware een toegankelijkheidsdiagnose. In 2017 wordt de website meer dan in een nieuw kleedje gestoken zodat de bezoekers vlotter kunnen surfen 

Lire la suite
De gids

Brussel voor allen wordt Handy.Brussels om Brussel nog praktischer en toegankelijker te maken voor iedereen. Gebruikers van Brussel voor allen vinden de structuur die ze al kennen in Handy.Brussels: DE GIDS: is het hartje van de site, VERVOER: nuttige tips om in Brussel aan te komen en er te circuleren, PRAKTISCHE: waardevolle informatie over toerisme, 

Lire la suite
Pictogrammen

De pictogrammen hieronder worden in deze gids gehanteerd : Toegankelijk Type I :de gebouwen zijn toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit, de ideale situatie voor een autonoom actief leven . Toegankelijke parking Toegankelijk Toegankelijk voor voetgangers met hulpmiddelen Voorzieningen voor blinden en slechtzienden Voorzieningen voor doven en slechthorenden Toegankelijk voor personen met een verstandelijke beperking 

Lire la suite