,

Toegankelijkheid van handelszaken en andere diensten

zondag 1 januari 2017

De nieuwe « Praktische gids over de toegankelijkheid van handelszaken en andere diensten voor alle bezoekers » in de Europese wijk is er.

Deze allereerste gids bevat reisadviezen en suggesties over de toegankelijke toeristische plaatsen in de Europese wijk.
De informaties zijn voornamelijk bestemd voor personen met beperkte mobiliteit. Na verloop van tijd is het de bedoeling dat de gids afgestemd wordt op alle types van beperking. De gids kan ook een praktisch instrument worden voor de reisagentschappen en -organisatoren en een stimulans vormen om “het beter te doen” voor de dienstverleners, de vervoersmaatschappijen of de logiesverstrekkende sector. Uiteindelijk kan deze gids alle bezoekers interesseren die graag confort en veiligheid voorop stellen in hun verplaatsingen. Het was de bedoeling een document te verwezenlijken waarin alle toegankelijke plaatsen worden opgenomen (hotels, restaurants, café’s, fast‐food, handelszaken, openbare diensten, postkantoren, banken, apothekers, dokters, enz. ) in de wijk rond het Europees Parlement.
Dit document en de lijst van de bezochte zaken kunnen veranderen naarmate plaatsen bezocht worden en bijkomende evaluaties worden uitgevoerd. Na verloop van tijd is het de bedoeling een smartphone applicatie te ontwikkelen of labelisering volgens de methode « Access-i ».

Contact :

Miguel Gerez – AMT Concept vzw
5/4 Auguste Renoirstraat
1140 Evere
00 32 2 7050348 – 0032 (0) 477 318607
info@brusselvoorallen.be
www.brusselvoorallen.be
Facebook: amtconcept
“Erkend door de Franse Gemeenschapscommissie ”


Deze gids werd verwezenlijkt met de steun van :
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het team van de Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Toerisme en het Imago van Brussel. Het team van ATRIUM. Het team van visit.brussels

Enregistrer

Hoofdartikel

“Toerisme voor iedereen” is sinds 2005 het doel dat de vzw AMT CONCEPT voor ogen heeft met hun website « Brussel voor Allen ». Deze site biedt de personen met beperkte mobiliteit als het ware een toegankelijkheidsdiagnose. In 2017 wordt de website meer dan in een nieuw kleedje gestoken zodat de bezoekers vlotter kunnen surfen 

Lire la suite
De gids

Brussel voor allen wordt Handy.Brussels om Brussel nog praktischer en toegankelijker te maken voor iedereen. Gebruikers van Brussel voor allen vinden de structuur die ze al kennen in Handy.Brussels: DE GIDS: is het hartje van de site, VERVOER: nuttige tips om in Brussel aan te komen en er te circuleren, PRAKTISCHE: waardevolle informatie over toerisme, 

Lire la suite
Pictogrammen

De pictogrammen hieronder worden in deze gids gehanteerd : Toegankelijk Type I :de gebouwen zijn toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit, de ideale situatie voor een autonoom actief leven . Toegankelijke parking Toegankelijk Toegankelijk voor voetgangers met hulpmiddelen Voorzieningen voor blinden en slechtzienden Voorzieningen voor doven en slechthorenden Toegankelijk voor personen met een verstandelijke beperking 

Lire la suite