Toegankelijk Brussels openbaar vervoer? We werken eraan!

dinsdag 26 januari 2021

Bron : MIVB

Elk jaar, op 3 december, vindt de Internationale Dag voor Personen met een Handicap plaats. Het perfecte moment om een stand van zaken op te maken van wat wij doen om het Brussels openbaar vervoer toegankelijk te maken. Het minste wat je kan zeggen is dat er wat bougeert bij de MIVB.

AccessiBus

De belangrijkse vooruitgang die we dit jaar boekten is dat 11 extra buslijnen het label AccessiBus kregen. Op deze lijnen kennen reizigers via logo’s de mate van toegankelijkheid van een halte. De informatie bevindt zich op onze netplannen, de website, informatieschermen in de bus en aan de halte zelf. Zo kunnen mensen met beperkte mobiliteit hun reis goed voorbereiden.

Van de 52 buslijnen die we hebben zijn er nu 39 Accessibus, goed voor zo’n 75 procent. En we zijn ambitieus. We willen dat al onze lijnen het AccessiBus-label hebben tegen eind 2021.

Toegankelijke metrostations

Ook op vlak van stations beweegt het. Onze collega’s van Brussel Mobiliteit zorgen er bij elke renovatie voor dat een station toegankelijk wordt. Zo staan onder meer Hallepoort, Madou en Anneessens in 2021 op de planning.

Je mag overigens niet uit het oog verliezen dat onze projecten iedereen met beperkte mobiliteit ten goede komen. Dus ook wie met een kinderwagen op stap is, slechtzienden en blinden of mensen die tijdelijk minder goed te been zijn, bijvoorbeeld na een ongeval of operatie.

Proefproject: draagbare oprijplaat

Naast bus en metro vergeten we uiteraard ook de tram niet. Net op 3 december, de Internationale Dag voor Personen met een Handicap, lanceren we een pilootproject: een draagbare oprijplaat voor rolstoelgebruikers die de tram willen nemen.

We testen de oprijplaat op lijn 7. Ze kan gebruikt worden door een begeleider of reiziger om een rolstoelgebruiker te helpen.

Verder testen we ook een speciale boord die we installeren aan de halte om de ruimte tussen de tram en voetpad weg te werken. Dat is nodig zodat vooral rolstoelgebruikers vlot in de tram raken. Tegelijk zorgt het voor meer veiligheid, want je kan moeilijker vast komen te zitten tussen perron en tram.

Website

Het is misschien iets waar je niet bij stilstaat, maar toegankelijkheid is uiteraard ook een vlotte toegang tot informatie. Zo vind je op onze website een vernieuwde drietalige gids voor personen met beperkte mobiliteit.

Daarnaast verbeteren we onze website en vereenvoudigen we vooral de navigatie voor mensen met een visuele beperking. Bij de bouw van onze nieuwe website, die we in 2021 lanceren, hebben van begin af aan rekening gehouden met toegankelijkheid.

Wist je trouwens dat we regelmatig ook mensen en zelfs dieren laten kennismaken met onze voertuigen, zodat ze niet onvoorbereid op ons net terechtkomen?

Hoofdartikel

“Toerisme voor iedereen” is sinds 2005 het doel dat de vzw AMT CONCEPT voor ogen heeft met hun website « Brussel voor Allen ». Deze site biedt de personen met beperkte mobiliteit als het ware een toegankelijkheidsdiagnose. In 2017 wordt de website meer dan in een nieuw kleedje gestoken zodat de bezoekers vlotter kunnen surfen 

Lire la suite
De gids

Brussel voor allen wordt Handy.Brussels om Brussel nog praktischer en toegankelijker te maken voor iedereen. Gebruikers van Brussel voor allen vinden de structuur die ze al kennen in Handy.Brussels: DE GIDS: is het hartje van de site, VERVOER: nuttige tips om in Brussel aan te komen en er te circuleren, PRAKTISCHE: waardevolle informatie over toerisme, 

Lire la suite
Pictogrammen

De pictogrammen hieronder worden in deze gids gehanteerd : Toegankelijk Type I :de gebouwen zijn toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit, de ideale situatie voor een autonoom actief leven . Toegankelijke parking Toegankelijk Toegankelijk voor voetgangers met hulpmiddelen Voorzieningen voor blinden en slechtzienden Voorzieningen voor doven en slechthorenden Toegankelijk voor personen met een verstandelijke beperking 

Lire la suite