Parken

Parken

Sinds 2008 werden 7 Brusselse parken toegankelijk gemaakt voor de PBM’s : het Pedepark te Anderlecht ; Koningpark te Jette) ; Hallepoortpark te Brussel ; Abdij van Terkameren te Elsene ; Scheutbospark te Sint-Jans-Molenbeek, Elisabethpark te Koekelberg. Ze werden speciaal ingericht om te voldoen aan de eisen van de personen met beperkte mobiliteit (PBM’s) en op die manier toegankelijk voor iedereen. Een aantal wegen werden verbreed, gestabiliseerd en de hellingen werden verzacht. Voor een optimale ontvangst van de personen met een handicap werden zelfs de bewakers speciaal opgeleid en een aantal uitrustingen zoals de toiletten werden aangepast. Voor een betere interactie met de omgeving werden specifieke communicatiemiddelen geplaatst langs bepaalde parcours. In het Boudewijnpark bijvoorbeeld en het Pedepark worden de slechtzienden bijgestaan door geleidelijnen op de grond die hen brengen tot het informatiebord in braille. Dit is een unicum voor Brussel. Ook op de speelpleinen kunnen de jongere mindervaliden zich voortaan ook amuseren samen met de andere kinderen op beveiligde en makkelijk toegankelijke schommels.