Waar kan men een toegankelijk openbaar toilet vinden in Brussel?

vrijdag 20 november 2020

Door de sluiting van de cafés en restaurants omwille van COVID-19 is het vinden van een voor de PBM toegankelijk toilet wanneer men in de stad circuleert, geen sinecure.

De verplaatsingen van de personen met een handicap werden, en worden nog steeds, sterk beïnvloed door de gezondheidsmaatregelen.

Bovendien zijn de door de Regering opgezette acties om het hoofd te bieden aan de mobiliteitsuitdagingen gekoppeld aan de afbouw van de maatregelen, een bron van angst en roepen veel vraagtekens op bij vele personen met een handicap. Het is essentieel dat er sytematisch rekening wordt gehouden met de dimensie van de handicap, zelfs in het kader van voorlopige noodmaatregelen.

Zoals jullie kunnen vaststellen, zijn vele in het Advies van de commissie vermelde problemen met betrekking tot de PBM niet nieuw, ze zijn nu wel erger geworden door de huidige gezondheidscrisis en vereisen een bijzonder aandacht en een dringende aanpak. Er is ook absoluut geen informatieverstrekking over de toegang tot toiletten voor de PBM.

In tijden van pandemie en zelfs in normale tiijden leven bepaalde openbare toiletten zelfs niet de minimale hygienemaatregelen na. Zijn er andere alternatieven zoals de openbare administraties, de gemeenten of andere? Hoe kan deze netelige kwestie worden opgelost gezien de gezondheidscrisis verlengd is en nog lang niet voorbij is !

De webpagina gewijd aan toiletten, op Handy.Brussels: https://handy.brussels/nl/tourisme/toilettes/

Hoofdartikel

“Toerisme voor iedereen” is sinds 2005 het doel dat de vzw AMT CONCEPT voor ogen heeft met hun website « Brussel voor Allen ». Deze site biedt de personen met beperkte mobiliteit als het ware een toegankelijkheidsdiagnose. In 2017 wordt de website meer dan in een nieuw kleedje gestoken zodat de bezoekers vlotter kunnen surfen 

Lire la suite
De gids

Brussel voor allen wordt Handy.Brussels om Brussel nog praktischer en toegankelijker te maken voor iedereen. Gebruikers van Brussel voor allen vinden de structuur die ze al kennen in Handy.Brussels: DE GIDS: is het hartje van de site, VERVOER: nuttige tips om in Brussel aan te komen en er te circuleren, PRAKTISCHE: waardevolle informatie over toerisme, 

Lire la suite
Pictogrammen

De pictogrammen hieronder worden in deze gids gehanteerd : Toegankelijk Type I :de gebouwen zijn toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit, de ideale situatie voor een autonoom actief leven . Toegankelijke parking Toegankelijk Toegankelijk voor voetgangers met hulpmiddelen Voorzieningen voor blinden en slechtzienden Voorzieningen voor doven en slechthorenden Toegankelijk voor personen met een verstandelijke beperking 

Lire la suite