bewustmakingsactiviteit voor Brusselse gemeenteambtenaren

donderdag 29 september 2022

In het kader van het project “Experiment voor bewustmaking van gemeenteambtenaren. Voor 100% toegankelijke gemeenten” ontvingen we ambtenaren van de stad Brussel, van de diensten openbare werken en wegen, alsook het team van schepen Lydia Mutyebele (gelijke kansen). Zij ontdekten dat mensen met beperkte mobiliteit (#pmr) dagelijks veel obstakels tegenkomen in de openbare ruimte (te hoge stoepranden, fietsen/scooters, oude stoeptegels, ontbrekende geluidsbakens, enz.)
Verschillende Brusselse gemeenten zijn gemotiveerd en zullen ook deelnemen aan deze sensibiliseringsdag.
Blijf kijken om onze avonturen te volgen!
Laten we samen optreden voor een meer aangepaste stad!

Hoofdartikel

“Toerisme voor iedereen” is sinds 2005 het doel dat de vzw AMT CONCEPT voor ogen heeft met hun website « Brussel voor Allen ». Deze site biedt de personen met beperkte mobiliteit als het ware een toegankelijkheidsdiagnose. In 2017 wordt de website meer dan in een nieuw kleedje gestoken zodat de bezoekers vlotter kunnen surfen 

Lire la suite
De gids

Brussel voor allen wordt Handy.Brussels om Brussel nog praktischer en toegankelijker te maken voor iedereen. Gebruikers van Brussel voor allen vinden de structuur die ze al kennen in Handy.Brussels: DE GIDS: is het hartje van de site, VERVOER: nuttige tips om in Brussel aan te komen en er te circuleren, PRAKTISCHE: waardevolle informatie over toerisme, 

Lire la suite
Pictogrammen

De pictogrammen hieronder worden in deze gids gehanteerd : Toegankelijk Type I :de gebouwen zijn toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit, de ideale situatie voor een autonoom actief leven . Toegankelijke parking Toegankelijk Toegankelijk voor voetgangers met hulpmiddelen Voorzieningen voor blinden en slechtzienden Voorzieningen voor doven en slechthorenden Toegankelijk voor personen met een verstandelijke beperking 

Lire la suite